پر فروش ترین ها

پرفروش ترین محصولات

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

دسته بندی محصولات

فریزر ها

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

یخچال ها

یخچال ها

برای مشاهده محصولات کلیک کنید

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

تاپینگ ها

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ما را بشناسید

❄️ صنایع برودتی تکنیک سرد ایران با مدیریت مهندس عرفانی واتکا به علم نوین وبه پشتوانه پی ساخت بهترین تجهیزات برودتی بوده و در راستای کسب رضایت مشتریان افتخار داریم محصولات خودرا از نظر کمیت وکیفیت و قیمت قابل تامل و رقابت با محصولات مشابه وارداتی دانسته و توانسته است گامی موثر در جهت خود کفایی وصرفه جوی ارزی کشور بردارد